Hem > Nyheter > Innehåll

Grundläggande definition av granit

May 15, 2017

Granit är en vulkanutbrott av lava under smälttillståndets tryck på skorpans yta, magma sprutar inte ut i marken och sakta kyls under marken som bildas efter stelning, är en djupt sura klumpiga bergarter som tillhör magmatiska stenar (vulkaniska bergarter). Granit består huvudsakligen av kvarts, felspar och glimmer. Innehållet i fettsparet är 40% -60%, kvartsinnehållet är 20% -40%, dess färg beror på typen och kvantiteten av beståndsdelen. Stenen är hård och tät.